Flash News

* പുതിയ സ്കൂൾ വർഷം ആശംസിക്കുന്നു

Thursday, August 18, 2011

ഹരിശ്രീ-സബ്ജില്ലാ തല യോഗം-ക്രമം


നമ്പ്ര്
സബ്ജില്ല
തീയതി-സമയം
സ്ഥലം
 പങ്കെടുക്കുന്നത്
1
തൃത്താല
22-8-11/ 10 മണി

SVR
2
പട്ടാമ്പി
22-8-11/ 2 മണി
BRC
SVR
3
ഷോർണൂർ
23-8-11 / 10 മണി
BRC
SVR
4
ഒറ്റപ്പാലം
23-8-11 / 2മണി
LSN
SVR
5
ചെർപ്പ്ളശേരി
26-8-11 / 10 മണി
HSS SKPURAM
SVR
6
മണ്ണാർക്കാട്
26-8-11 / 2 മണി
KTMHSS
SVR
7
പറളി
25-8-11 / 10 മണി
HSS MUNDUR
SVR
8
പാലക്കാട്
25-8-11 / 10മണി

MPG
9
ചിറ്റൂർ
22-8-11 / 10 മണി
BRC
MPG
10
കുഴൽമന്ദം
22-8-11 / 2 മണി
HSS KOTTAYI
MPG
11
ആലത്തൂർ
23-8-11 / 10 മണി
GGHSS
MPG
12
കൊല്ലങ്കോട്
23-8-11/ 2 മണി
AEO
MPG

No comments:

Post a Comment

you may like these posts also

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...